سروو موتور لینموت در اتاق تمیز (clean room)

سروو کنترلر خطی

قابلیت ها ی سرو کنترلر خطی
سیستـــم LinMot راه حلـــــی ساده، و بی واسطه برای پیچیـده ترین حرکتهای خطــــی می باشد. این حرکات خطــی بدون استفاده از ball screws، تسمه ها یا اتصالات و سایر تجهیزات مکانیکی عملی میگردد و زمان طراحــی را پائین آورده، قابلیت اطمینان دستگاها را بالا می برد.
تمامی پارامترهای حرکتی اعم از طول کورس، سرعت، شتاب، نیرو و پروفیل حرکت کاملاً قابل تنظیم و کنترل هستند. استفاده ازسیستم حلقه بسته، موجب می گردد اطلاعاتی درباره مقادیر حقیقی پارامترهایی مانند موقعیت و نیروی اعمالی، ایجاد کاراییهایی که کنترل یا تشخیص نیرو را می طلبد در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

از آنجائی که در سیستم LinMot، هم حرکت و هم نیرو قابل کنترل است، جابجائی لیبل زنی و مونتاژ حتی برای قطعات ظریف امکانپذیر است. علاوه براین مقادیر نیرو و موقعیت می تواند بطور پیوسته نمونه برداری شده و برای مقاصدی از قبیل کنترل کیفیت و غیره مورد بهره برداری قرارگیرد.

تغییرات نرم افزاری تنظیمات و پارامترها
در سیستمهای LinMot تمامی پروفیلهای حرکتی و تنظیمات موقعیتها با کمک یک نرم افزار به سادگی صورت می گیرد. تغییر نوع حرکت و موقعیتها و یا حتی تغییر از یک برنامه به برنامه دیگر به سرعت و بــدون نیاز به تنظیمات مکانیکی قابل انجام است.