انکودر های توخالی (هالو شفت):

کاربرد: موتورهای صنعتی، بالابر(آسانسور)، ماشین های نساجی، سیستم های جایگذاری
رزولوشن و دقت از ۴۵ تا ۶۰۰۰ پالس /دور
سیگنال های خروجی: open collector, voltage output, line driver, Complemental
قطر خارجی از ۳۵ تا ۱۲۰ mm
howllo