هندستی ابتدایی که می تواند با حداکثر سه عملگر همزمان به کار رود ، این محصول در تخت های بیمارستانی الکتریکی ساده و مبلمان کاربرد دارد.

• قابل استفاده با CB09 , CB06 , CB02
• کلاس حفاظتی استاندارد : IP54
• رنگ :سفید خاکستری

دانلود کاتالوگ …