هندستی باریک با چند امکان حرکتی است که برای سهولت استفاده استفاده و عملکرد کاربر طراحی شده است ، این محصول می تواند با حداکثر چهار عملگر در تخت های خانگی و تخت های بیمارستانی به کار رود.

• دارای هشت دکمه نرم
• قابل استفاده با CB13 و CB17
• کلاس حفاظتی استاندارد : IP54
• رنگ : سیاه یا سفید خاکستری

دانلود کاتالوگ …