کنترل باکسی برای عملکردهای استاندارد ،علاوه بر امکانات عمومی تخت های معاینه و جراحی،داری امکانات قفل کردن و بازگشت است.

• قابلیت اتصال به حداکثر پنج عملگر (نوع کانکتور Jack Plug) انواع عملگر : LA33,LA32,LA31
• سازگار با هندست HB5XM
• فیوز اصلی قابل تعویض
• حفاظت در برابر اضافه بار
• قابلیت نصب باطری BA-16 به عنوان منبع تغذیه پشتیبان
• کلاس حفاظتی استاندارد : IP51
• رنگ : سیاه یا سفید خاکستری