سری MPG کنترل دستی

قابلیت ساخت به سفارش مشتری
متناسب با قالب های اروپایی
امکان تغییر اتصال دهنده
کاربرد:

ماشین ابزار
ماشین حکاکی
ماشین حکاکی لیزری

portable02portable01portable03