شرکت گیربکس های سیاره ای آپادانا شعبه اپکس داینامیک در ایران
آدرس : تهران – ستارخان – نرسیده به میدان توحید – خیابان کوثر سوم – پلاک ۵ – واحد ۶

تلفن : ۶۶۵۹۱۱۸۰ ۲۱ ۹۸ +

+۹۸ ۲۱ ۶۶۵۹۳۵۱۷-۱۹

فکس : ۶۶۵۹۳۵۲۰ ۲۱ ۹۸+

e-mail : Info@apexdyna.ir
Head Office : APT#1,No. 5,Kowsar 3rd St., Sattarkhan Ave, Zip Cod : 1457683891,Tehran, Iran