موتور+ درایو پله ای در یک مجموعه این سیستم موتور و درایو در یک واحد طراحی شده است. در حقیقت موتور و درایو، با هم تلفیق شده اند. از همین رو ویژگی های زیادی دارد، مانند تشخیص گم کردن همزمانی(سنکرون) بودن سنسور، کنترل نرم و روان در تمام طیف های سرعت توسط کنترل تعدیل نرم افزاری و نوسان نداشتن در سرعت های پایین. موتور و درایو با هم ساده و فشرده همه در یک بسته، کمترین محل نصب و راحتی سیم بندی با مدار مجتمع درایو در پست موتور میکرو استپ با درایو فشرده تشخیص علت ایست موتور بدون سنسور تعدیل نرم افزاری سیگنال خروجی حرکت/ایست دانلود کاتالوگ