ویژگی ها:

اندازه: قطر ۸۰mm

دقت روزلوشن: ۱۰۰ P/r

سیگنال های خروجی: open collector, voltage out put, Line driver

کاربردها: ماشین های فرزکاری NC، ماشین های ابزار دقیق  NC