index2_r1_c1

اشین تول  Asiantool برای ساخت اتصال دهنده های الکتریکی دورانی یا اسلیپ رینگ slip ring، از عایق هایی مخصوص مهر و موم کردن در تکنولوژی رسانش استفاده و محصولاتش را ایزوله کرده است.
این شرکت تولید محصولات خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده، در سال های ابتدایی مدل های کمتر از ۸ قطب(پل) مانند A8H, A6H, A4H و در سال های اخیر جریان های بالاتر بر هر قطب، با روکش الکتریکی از مدل A1H25S 250 آمپر، توسعه داده است؛ مدل های چند قطبی را تا ۱۲ قطب مانند A1230 و جریان بالا روی یک قطب را تا  ۳۰۰۰ آمپر برای محصولاتِ قدرت بالا ارتقا داده است. اشین تول به کیفیت اسلیپ رینگ های خود که از سوی مشتریان، نمایندگان و فروشندگان مورد تایید و تحسین قرار گرفته، مفتخر است.
همچنین استاندارد اروپایی CE RoHS، کار با فلز مایع (جیوه) موجود در این محصول را تایید کرده است.
در حال حاضر این کارخانه قادر به تولید اسلیپ رینگ های چند قطبی تا ۱۶ کانال و تک قطبی تا ۲۵۰۰۰ آمپر است.

وب سایت Asiantool