اینورترهای  سری یکپارچه و کنترل برداری  (NZ2000 Series)

دارای دو مدل ورودی تک فاز با نام NZ2200 و سه فاز با نام NZ2400

اینورترهای سری یکپارچه با خروجی ۳فاز

محدوده کاری:

ورودی تک فاز     ۲۵۰W – ۵.۵KW

ورودی سه فاز     ۷۵۰W – 250KW

ویژگی ها:

قابلیت اتصال انکودر(encoder)

روش کنترلی V/F (ولتاژ به فرکانس) و  vector control(کنترل برداری)

محدوده فرکانس خروجی:

برای کنترل برداری:  ۰.۱Hz – ۳۰۰Hz

برای V/F: 0.1 Hz – ۳۲۰۰ Hz

قابلیت تحمل اضافه بار:   ۶ ثانیه برای ۱۵۰ درصد جریان نامی و ۳ ثانیه برای ۱۸۰ درصد جریان نامی

محدوده فرکانس حامل (قابلیت تنظیم خودکار متناسب با بار): ۱تا ۱۶KHz

تفاوت های سری NZ2000 و  سری NZV
سری های NZ2000 دارای ابعاد کوچکتر و قیمت پایین تر نسبت به سری NZV هستند. در مقابل سری NZV دارای ترمینال های بیشتر و عملکرد بهتری است.
سری NZV  دوام بیشتری دارد.