اینورتر

اینورترهای Nietz شامل چند سری مختلف از جمله اینورترهای سری اقتصادی و یکپارچه هستند.

  • اینورترهای سری اقتصادی با نام NL1000 شناخته می شوند که دارای خروجی سه فاز و دو نوع ورودی تک فاز با محدوده کاری ۴۰۰ وات تا ۲/۲ کیلووات و سه فاز با محدوده ۷۵۰ وات تا ۳۷ کیلو وات هستند.
  • اینورترهای یکپارچه دارای مودهای کنترل ولتاژ به فرکانس و کنترل برداری هستند که دارای خروجی سه فاز و دونوع ورودی تک فاز با نام NZ2200 و محدوده کاری ۲۵۰ وات تا ۵/۵ کیلووات و ورودی سه فاز با نام NZ2400 و محدوده کاری ۷۵۰ وات تا ۲۵۰ کیلووات هستند.
  • اینورترهای سری NZV مدل با کارایی و بازدهی بالای سری های یکپارچه هستند که دارای ورودی و خروجی سه فاز با محدوده ۷۵۰ وات تا ۱۰۰۰ کیلووات می باشند.
  • همچنین شرکت Nietz اینورترهای سری NZE را تولید نموده است که دارای ورودی و خروجی تک فاز هستند و برای راه اندازی موتورهای تک فاز خاص کاربرد دارند.