شرکت مهندسی فراسیس

آدرس : خیابان ستارخان، خیابان کوثر سوم‏، پلاک ۵، واحد ۶
تهران / ایران

پست الکترونیک: info@faraSysCo.com
تلفن: ۹-۶۶۵۹۳۵۱۷-۲۱-۹۸+
نمابر: ۶۶۵۹۳۵۲۰-۲۱-۹۸+
وبسایت: www.farasys.ir

به ما ایمیل بفرستید