سروو درایو

 سروو درایو LS Mecapion
o راندمان بالا با بهره گیری از آخرین تئوری های کنترل یکی از ویژگی های ویژه سروو درایوهای ال اس مکاپیون است.
o توابع متنوع اضافه شده در درایوهای ال اس و سهولت توان مصرفی با استفاده از فلش حافظه با ظریفیت بالا
o کنترل دقیق با بهره گیری از الگوریتم کنترل با کارایی بالا در سروو درایوهای مکاپیون تحقق می یابد
o خدمات مضاعف از طریق انواع گوناگون از گزینه های ارتباطی ارائه شده (ارتباط کامپیوتری، صفحه نمایشی لمسی، شبکه ارتباطی)
o لودر ۶ رقمی که اساسا برای سهولت در استفاده در درایورهای LS Mecapion به کار می رود
o منوهای عملکرد مختلف در سرو درایوهای ال اس مکاپیون، بعد از تغییر فورا اجرا می شود

سروو درایو

انواع سروو درایو ها  شامل موارد زیر می باشد :

سری L7                                                         سری V

سروو درایو های شرکت ال اس مکاپیون برای توانهای ۵۰ وات تا ۳۷ کیلووات موجود است.
سروو درایو های LS Mecapion دارای دو نوع سروو درایو برای موتورهای با انکودر Incremental و سروو داریو فقط برای موتورهای با انکودر Absolute هستند.
همچنین LS Mecapion Servodrive از نظر ورودی به دو نوع تقسیم می شود که عبارت است ازسروو درایو های با ورودی ۲۲۰ ولت و سروو درایور های با ورودی ۴۰۰ ولت.
سروو درایو های ال اس مکاپیون سری L7S، در مدهای کاری Speed، Position، Torque، Speed/Position، Speed/Torque و Position/Torque قابل استفاده هستند.