سروو موتور
سروو موتور

سرووموتورهای LS Mecapion دارای دو کانکتور Power و Encoder هستند. که در سرو موتورهای با توان ۱kw به پایین این کانکتورها پلاستیکی و در سرو موتورهای بالاتر از این توان، کانکتورها فلزی می­باشند.

از روی مدل سروو موتور می­توان برخی از اطلاعات را در مورد سروو موتورهای ال اس مکاپیون به دست آورد. در ابتدای کد Servo motorهای LS MECAPION عبارت APM، مشترک است و نماد سروو موتور است. سپس به وسیله یکی از حروف S، H، B و F شکل ظاهری موتور را می­توان تشخیص داد. در قسمت بعد به وسیله یکی از حروف A تا J اندازه فلنج موتور و در قسمت بعد نیز به وسیله عدد، مقدار توان سرو موتور مشخص می­شود. پس از توان، سرعت نسبی شفت سرو موتور مشخص می­شود. به این صورت که حرف A یعنی ۳۰۰۰rpm، D یعنی ۲۰۰۰rpm، G یعنی ۱۵۰۰rpm و M به معنی ۱۰۰۰rpm است. سپس به وسیله  یکی از حروف A تا G دقت انکودرهای Incremental و به وسیله یکی از حروف M یا N دقت انکودرهای Absolute مشخص می­شود و در پایان شکل شفت سرو موتور نشان داده می­شود. در صورت ترمزدار بودن سرو موتورهای ال اس مکاپیون عدد ۲ به انتهای کد آنها اضافه می­شود.

L-type
Size : 40 Flange ~ 80 Flange
Capacity : 50[W] ~ 1[kW
Rated Torque : 0.16[N·m] ~ 3.18[N·m
Rated Speed : 2000[rpm] ~ 3000[rpm
Encoder : Serial 19bit (18bit for FAL type
Feature : Built-in Encoder Used

S-type
Flange Size :40 ~ 280mm
Capacity : 30[W] ~ 37[kW
Rated Torque : 0.095[N·m] ~ 235.52[N·m
Rated Speed : 1000[rpm] ~ 3000[rpm
Feature : 30[W]~37[kW] capacity available

F-type
Flange Size : 40 ~ 280mm
Capacity : 100[W] ~ 15[kW
Rated Torque : 0.32[N·m] ~ 95.49[N·m
Rated Speed : 1000[rpm] ~ 3000[rpm
Encoder : Serial 19bit
Feature : Improved insulation in the interior molding