موتور پله ای حلقه بسته

موتور پله ای حلقه بسته

Ezi-SERVO موتور پله ای و کنترلر حلقه بسته جدیدی است که با نصب انکودر دقت بالا بر روی موتور، می تواند موقعیت دقیق شفت موتور را تشخیص و نمایش دهد. بازخورد انکودر به Ezi-SERVO اجازه می دهد که موقعیت شفت موتور را هر ۲۵ میکرو ثانیه به روز کند و داریو نیز موقعیت گم شده را جبران کند و به موقعیت دقیق و مطمئن برسد. به عنوان نمونه، اگر وضعیت بار به طور ناگهانی تغییر کند، موتور پله ای معمولی اغلب یک یا چند پله را گم می کند و خطا ایجاد می شود که برای سیستم کلی که موتور بخشی از آن است، هزینهء غیر قابل جبرانی به بار می آورد.

مزایای حلقه بسته بر حلقه باز
۱- موقعیت یابی معتبر بدون گم کردن همزمانی (سنکرونیسم)
۲- دستیابی به موقعیت ثابت و بازیابی موقعیت صفر به طور خودکار بعد از خطای موقعیت توسط نیروی بیرونی (مانند لرزش مکانیکی)
۳- Ezi-SERVO تمام بازه گشتاور را به طور ۱۰۰% تامین می کند، در حالی که درایو پله ای حلقه باز رنج گشتاور را فقط تا ۵۰% تامین می کند و همزمانی را گم می کند
۴- تطبیق عملکرد در سرعت بالا به علت این که کنترل جریان وابسته به بار است، در حالی که درایو حلقه باز از یک کنترل جریان ثابت در تمام طیف های سرعت بدون در نظر گرفتن ارزش های بار استفاده می کند