درایوهای سری L7P
این سری از درایوها نیز از محصولات جدید شرکت LS Mecapion است. از مهمترین ویژگی این سری درایوها می توان موارد زیر را عنوان کرد:
• فراهم آوردن توابع برنامه برای ماژول تعیین موقعیت در یک محور:
• پشتیبانی از مود کنترل موقعیت بوسیله ی ورودی پالس؛
• مود کنترل موقعیت؛
• مناسب برای استفاده بدون کنترل کننده¬ی خارجی؛
• پروتکل Modbus RTU(RS-422)؛
• پشتیبانی از انواع سروو موتور ها و انکودرها:
• پشتیبانی از سروو موتورهای چرخشی، موتورهای گشتاور مستقیم، و همچنین پشتیبانی از سروو موتورهای سایر برندها؛
• پشتیبانی از انواع انکودرهای افزایشی و مطلق، ریزالورها، پروتکل Biss-C و EnDat2.2؛
بهبود عملکرد کنترلی:
• بهبود پهنای باند کنترلی؛
• فراهم آوردن Notch-Filter؛
• کنترل لرزش موتور با بکارگیری ترانزیستور FET بی درنگ؛
• تابع تنظیم گین بی درنگ؛